Logo Politechniki Śląskiej

 

eduVPN to usługa VPN skierowana dla użytkowników ze środowiska naukowo-badawczego. Celem jest zapewnienie zarówno bezpiecznego dostępu do macierzystej instytucji, jak i bezpieczny dostęp do Internetu w innych lokalizacjach, zwłaszcza tam, gdzie nie jest dostępny eduroam.

Serwis eduVPN udostępniany przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej umożliwia użytkownikom Politechniki Śląskiej bezpieczny dostęp dostępny do sieci uczelni.

Informacje o projekcie dostępne są pod adresem: www.eduvpn.org.

Ogólne zasady świadczenia usługi eduVPN są opisane w dokumencie eduVPN_Compliance_Statement znajdującym się pod adresem: https://www.eduvpn.org/download/.

Instrukcja instalacji i konfiguracji oprogramowania: pomoc.polsl.pl/siec

Warunki użytkowania:

1.      Usługa jest dostępna dla pracowników Politechniki Śląskiej. Inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp po otrzymaniu uprawnień (w tej sprawie proszę pisać na adres sysadm@polsl.pl).

2.      Usługa zapewnia dostęp do sieci wewnętrznej Politechniki Śląskiej. Użytkownicy nie mają uprawnienia do gościnnego korzystania z dostępu Internetu w innych instytucjach poprzez serwery eduVPN tych instytucji.

3.      Korzystając z serwera eduVPN użytkownik Politechniki Śląskiej musi przestrzegać zasad obowiązujących użytkowników sieci Politechniki Śląskiej określonych stosownymi regulacjami, a w szczególności Regulaminem Sieci Politechniki Śląskiej.

Ochrona danych użytkownika:

4.      Uwierzytelnienie użytkownika następuje poprzez podanie danych do logowania w domenie @polsl.pl na osobnym serwerze uwierzytelniającym Politechniki Śląskiej, który przekazuje identyfikator połączenia do serwera eduVPN — serwer eduVPN nie przechowuje danych użytkownika.

5.      Serwer eduVPN przechowuje dziennik połączeń zawierający: identyfikator połączenia, czas nawiązania połączenia, czas rozłączenia, nadany adres IP. Dane te są przechowywane przez okres 1 rok.

6.      Dane z serwera eduVPN nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa, jak również mogą podlegać badaniom w celach technicznych i naukowych.

Kontakt do administratorów usługi na Politechnice Śląskiej: eduvpn@polsl.pl, +48 32 230 76 86.

Kontakt telefoniczny do bieżącej pomocy: sysoper@polsl.pl +48 32 237 15 69